ÜYELİK SÖZLEMESİ

1.TARAFLAR

a) www.konyastore.com.tr internet sitesnin faaliyetlerini yürüten Parsana Mah. Kaletaş Cad. No:7/E Selçuklu-KONYA adresinde mukim Konyaspor İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş  (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)

b) www.konyastore.com.tr internet sitesine üye olan İnternet kullanıcısı ("ÜYE" olarak anılacaktır.)

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme'nin konusu SATICI'nın sahip olduğu internet sitesi www.konyastore.com.tr 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1. Üye, www.konyastore.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer şair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE, SATICI tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

3.3. ÜYE www.konyastore.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 

3.4. ÜYE www.konyastore.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (Spam,virüs,truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

3.5. www.konyastore.com.tr internet sitesinde üyeler tarafında beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SATICI ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SATICI'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyaz edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.6. SATICI, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasında ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE www.konyastore.com.tr internet sitesinin kullanılmasında dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden SATICI dan tazminat etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

3.7. ÜYE, diğer internet kullanıcılarını yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

3.8. İş bu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir yada bir kaçının ihlal eden üye  iş bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI 'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlardan ayri tutacaktır. Ayrıca, iş bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde SATICI'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

3.9. SATICI'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya , belge ver silme hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda SATICI'nın hiç bir sorumluluğu yoktur. 

3.10. www.konyastore.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı SATICI mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

3.11. SATICI tarafından www.konyastore.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet protokol(İP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir. 

3.12. SATICI, üyenin kişisel bilgilerini yasal zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya satıcı ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) SATICI ve www.konyastore.com.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 

3.13. www.konyastore.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.konyastore.com.tr web sitesine girmesi ile kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

3.14. SATICI sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlana herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.konyastore.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. SATICI üyelik sözleşmesinin koşullarını hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelle bilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 

3.16. Taraflar SATICI'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK(Hukuk Usülü Mahkeme Kararı) madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. SATICI iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İş bu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SATICI üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

5. İHTİLAFLERİN HALLİ

İş bu sözleşemeye ilişkin  ihtilaflerde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İş bu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.