MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Konyaspor Yatırım Anonim Şirketi

Adresi: Parsana Mah. Kaletaş Cad. Stadyum Altı No. 7A/1 Selçuklu - KONYA

Telefon:0.332 265 65 42 

E-Posta: [email protected]

ALICI BİLGİLERİ

Ad Soyad/Ünvan:

TC Kimlik Numarası:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu mesafeli satış sözleşmesinin(bundan böyle kısaca" Sözleşme" olarak anılacaktır) konusu ALICI'nın SATICI'ya ait www.konyastore.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin 1.3 ve 1.4. maddelerinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri,satış fiyatı,ödeme şekli,teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu,bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.konyastore.com.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

ÜÜrünün cinsi ve türü,miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dahil satiş bedeli www.konyastore.com.tr adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ön bilgilendirme ve iş bu sözleşme hükümleri ALICI'nın SATICI'ya bildirdiği elektronik posta adresine gönderilmekte,anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi ile birlikte sipariş özeti de ayrıca yer almaktadır. 

MADDE 3 - ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMESİ

3.1. ALICI'nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir.

3.2. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek ALICI'nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Bankanın inisiyatifindedir. 

3.3. Vadeli Satışların  sadece Bankaya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Bankadan ayrıca teyit edeceğini yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul beyan ve taahhüt eder,

3.4. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda iadenin işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen bankanın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir. 

MADDE 4 - ÜRÜNÜN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

4.1. Ürün ALICI'nın talep etmiş olduğu adresinde SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle ilgili kişiye teslim edilecektir. ALICI, ALICI'nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasında kaynaklana her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya aide edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.2. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin ALICI tarafından onaylanması ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile olması şarttır. Herhangi bir  nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

4.3. Teslimat 30(Otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren SATICI, tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. SATICI,stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri,beklenmeyen haller,mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaganüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür.

4.4. SATICI, web sitesinde,ilan ettiği rakamın üzerinden alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aitttir. Bunun dışında teslimat masrafları ALICI'ya aittir. 

MADDE 5 - ALICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce mauyene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik,kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlan olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. 

MADDE 6 - SATICININ BEYAN ve TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

SATICI ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI'ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir. 

MADDE 7 - CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14(on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkını kullanılması için aynı süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile açık bir bildirimde bulunulması ve ürünün 8. maddede belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönettiği tarihten itibaren azami 10(on) gün içinde ürünü SATICI'ya yada yetkilendirilmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır. Bu hakkın kullanılması halinde, vergi mevzuat gereğince teslim edilen ürüne teslim ürüne ilişkin fatura aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI 'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. 

Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14(on dört) gün içinde ürün bedeli,varsa teslim masrafları dahil tahsil edilen tüm  edilen tüm ödeme SATICI tarafından ALICI'ya  ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun şekilde iade edilir. Tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI olası gecikmeler için SATICI 'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluğunun olmadığı kabul ve beyan etmektedir. SATICI'nın iade edilecek bedel için sözleşme ve kanundan doğan takas, mahsup,indirim hakları saklıdır. 

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özellerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydan gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre cayma tarihine kadarki süreçte ürünün kullanım talimatlarına ,teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir. 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN ve HİZMETLER

1) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI'nın kontrolünde olmayan  mal ve hizmetlere ilişkin sözleşmeler

2) ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

3) Çabuk bozulabilen ve son kullanım tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

4) Tesliminden sonra ambalaj,bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler

5) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

6) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

7) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

8) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

MADDE 9 - KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI 

SATICI, www.konyastore.com.tr sitesi üzerinden Alıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir bir veritabanı üzerinde muhafaza edilir. SATICI aynı zamanda ALICI'nın kimliği, adresi, e-posta, telefon numarası, ip adresi www.konyastore.com.tr sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi,ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ALICI'lara ait kişisel bilgiler kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

ALICI kendisi tarafında iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri balı şirketleri , ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/ kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına,  işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine, ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, İnternet, mektup, telefon, vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir.Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. www.konyastore.com.tr sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.

MADDE 10 - TALEP ve ŞİKAYET / KANUNİ BAŞVURU YOLLARI

ALICI, ürün ve satış ile ilgili talep ve şikayetlerini SATICI'nın aşağıda yer alan iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir. 

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0.332 265 65 42

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde il ilçe tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR